Psihološka astrologija

Irena Roglič Kononenko

Astrologija kot orodje pri psihološki pomoči

Objavljeno v reviji Društva študentov psihologije Slovenije Panika

 

Najprej sem bila učiteljica. Pogosto sem čutila, da podatki niso tisto, kar zares potrebujejo učenci. Moje zaupanje v mladega človeka in pomoč pri tem, da je razvil zaupanje vase, je bilo celo pomembnejše od obvladanja dobrih in hitrih metod učenja. Če so učenci zaupali vase, potem so bili tudi uspešni. Mnogi so bili zelo nesamozavestni, polni strahov in želja, ki niso izvirale iz njih, ampak so jih vanje vsadili drugi: starši, učitelji, okolje. In vedno znova se je pokazalo, da zares uspešen, predvsem pa izpolnjen, miren in zadovoljen ne more biti tisti, ki sledi drugim in ne sebi.

Tudi učitelji smo se pogosto počutili nebogljene, saj so bile zahteve šolskega sistema v mnogočem neprilagojene otrokom in smo se znašli v precepu zahtev sistema in lastnih spoznanj. Zdelo se mi je, da mi bo psihologija zelo koristila, zato sem deset let po prvem študiju vpisala študij psihologije. Bila pa sem bolj ali manj razočarana. Tistega, kar sem iskala, nisem našla. Psihologija je bila kot telefonski imenik, poln nepovezanih podatkov. Dobro so razlagali posamezne segmente življenja in človeka, a celota se je izmuznila.

Tisto, kar je psihološko znanje povezalo v celoto, sem našla kasneje v astrološki šoli kliničnega psihologa in astrologa Viktorja Gerkmana, ki je astrologijo povezal s psihologijo, predvsem pa z duhovnimi vsebinami. Nikoli si nisem predstavljala, da bi se lahko ukvarjala z astrologijo. Godilo se mi je podobno kot francoskemu znanstveniku, psihologu in statistiku Michelu Gauquelinu, ki je skušal znanstveno dokazati, da je astrologija brez vsake znanstvene podlage in torej izmišljotina, a so ga njegove raziskave pripeljale do nasprotnih ugotovitev. Stala sem pred »skrivnostjo«, ki se je odstirala pred mano in je bila očitno sposobna odkriti več kot vse, v čemer sem iskala dotlej.

Ko sem prvo leto »brala« svojo rojstno karto, sem bila pogosto presenečena nad natančnostjo vpogledov v svoje življenje. Učila sem se razumeti in sprejemati sebe in druge. Učiti sem začela na način, ki se mi je zdel dober, smiseln in prilagojen posamezniku. Vedno več ljudi se je prihajalo pogovorit z mano o svojih problemih z otroki, vzgojo, šolsko problematiko, pa tudi o drugem, tako da sem psihološko pomoč vključila v svoje delo na naraven in spontan način. Mnogi so me zaradi mojega ukvarjanja z astrologijo prosili tudi za rojstni horoskop in da jim povem, kako jim le-ta lahko pomaga reševati njihove probleme, skrbi, stiske, krize. Astrologija se je pri psihološki pomoči in ob podpori Bachovih kapljic izkazala kot zelo učinkovito pomagalo.

Vedno sem razjasnila morebitna napačna pričakovanja ljudi. Astrologija ni napovedovanje prihodnosti in človeku ne odvzame pravice in dolžnosti, da se sam odloča. Tudi ni namenjena potešitvi človekove radovednosti. Horoskop je zemljevid duše(vnosti). Kot tak je inštrument samospoznavanja in spoznavanja drugih. Zelo natančen inštrument, ki se ga ne sme uporabljati rutinsko in shematično, saj postane na ta način mrtev. Mnogi priročniki sicer ustrezno in posrečeno razlagajo izolirane elemente horoskopa, vendar je to za pravo razumevanje premalo. Horoskop vsebuje tolikšno število elementov, da je vedno povsem individualen. Praksa in dolgoletne izkušnje šele omogočajo sintezo vse več in več elementov horoskopa, tako da prihajamo do vse bolj celovite slike človeka. Mnogi resni iskalci se odvrnejo od astrologije zaradi shematičnih razlag, ki jih včasih dobijo pri astrologu.

Rojstni horoskop omogoča celostni pogled na človeka. Je slika energetskih silnic, ki bodo delovale v človekovem življenju. Aspekti (koti med planeti) predstavljajo energetske silnice, ki jih bo človek v svojem življenju poskušal uravnovesiti, tako da med njimi ne bo trenj, ampak bo energija prosto tekla, to pa pomeni, da bo človek deloval svobodno in v skladu s svojim notranjim bistvom. Vendar je to šele učna naloga, ki jo človek tekom življenja poskuša rešiti. Kot zemljevid, ki kaže, od kod človek izvira in kam teži, je horoskop lahko pomoč psihologu, zato ga s pridom uporabljam pri ljudeh, ki pridejo na pogovor zaradi najrazličnejših težav (partnerskih, vzgojnih problemov, psihosomatskih bolezni, kriz odločanja …). Slepi horoskop (brez pogovora z osebo) ni smiseln, ker ne pove nič o tem, do kje na svoji poti je človek prišel. Kje je sedaj, spoznam lahko le v pogovoru z osebo.

Astrologija lahko pri psihološki pomoči služi samo za izhodišče pogovora in nič več. Horoskop me zelo natančno in hitro usmeri v verjetno problematiko. Napovedovanje prihodnosti? Tega ne počnem in v tem ne vidim nikakršnega smisla. Astrologove napovedi lahko delujejo kot  sugestija, ki teži k samouresničenju; zlasti neugodno je, če je negativna. Naša usoda ni zapisana v zvezdah, ampak v naši pripravljenosti na soočanje z življenjskimi izzivi. Ali bomo krizo uporabili konstruktivno za nadaljnji razvojni korak ali pa nas bo zlomila, je odvisno od naše aktivnosti. Zato se horoskopa ni treba bati.Tudi »slabi« horoskopi ljudi, ki pa so v življenju veliko dosegli, nam govorijo za to, da so krize pogosto gonilo razvoja.

Seveda to ne pomeni, da ne obstajajo tudi ljudje, ki imajo vpogled v prihodnost. Vendar jim tega ne omogoča astrologija, ampak neke druge sposobnosti, ki ne izvirajo iz običajnih, nam znanih čutov. Astrologija vendarle temelji na znanju, ki se ga je mogoče naučiti na nam znani in običajni način, brez razvijanja in treniranja nadčutnih sposobnosti. Vseeno pa z izkušnjami in delom z ljudmi psiholog razvija intuicijo, ki se je ni moč naučiti iz knjig.

Planeti so nekakšni arhetipi, prapodobe. Sonce predstavlja voljo, Luna predanost, Merkur um, modrost, Venera ljubezen, Mars željo, Jupiter skupno identiteto, Saturn dogovor, pravila, Uran individualnost, Neptun iluzijo in Pluton nasilje. Planetne energije nas soočajo z življenjskimi izzivi in so nekakšen preizkus tega, kar živimo. Tranziti (sedanji položaj planetov na nebu v povezavi s postavitvijo planetov v našem rojstnem horoskopu)  nas soočajo s preizkusi, ki jih določajo planetne funkcije. Pomagajo nam razumeti situacijo, v kateri smo se znašli, in razumeti učno nalogo, ki je pred nami. Tranzitni Mars bo povečal napetost zaradi neuresničenih želja in preizkusil našo voljo. Zagotovo se bomo imeli možnost učiti poguma, odločnosti in učinkovitosti. Jupiter bo preverjal, ali znamo vzbuditi v ljudeh odziv in ali živimo po prevzetih vzorcih in programih ali po lastnih občutkih in zamislih. Saturn pomeni princip realnosti in preverja, ali je naše delovanje primerno situaciji in uporabno. Vse svoje zamisli in odnose moramo preizkusiti v praksi in to se dogaja pod vplivom Saturnovih tranzitov. Kar ne ustreza realnosti, odmre. Uran preverja, ali naše obnašanje in življenje dejansko ustrezata našemu najglobljemu bistvu in ali smo v njem prepričljivi, avtentični, ali je torej naše obnašanje pravi izraz našega bitja. Uran nas opozarja na neavtentične, posnemovalne oblike, maske, preobleke in sprenevedanje ter nas sili, da se jim odpovemo. Neptun nas skuša očarati, opijaniti in omamiti, vendar nas nujno raz-očara. Razblinja nam iluzije in potvorbe, da bi prišli do čiste, intuitivne dojemljivosti. Pluton deluje po principu »smrt in prerojenje«. Skuša nas ojačati in zagotoviti obstoj življenjskih oblik in odnosov tudi v težkih pogojih. Če to ni možno, oblike uniči in pripravi prostor za nove. Najmočneje deluje, je najbolj ekstremen in nepopustljiv, pritisne nas dobesedno ob zid in nas prisili, da skočimo v »prepad«, t.j. da opustimo vse navidezno varno in se podamo v neznano. Če naj se rodi novo, morajo stare oblike, ki niso zmožne obnove, odmreti. Če imamo v horoskopu zelo poudarjen Pluton, bo naša naloga gotovo ta, da se odvežemo vseh navezanosti, odvisnosti od ljudi in stvari, posesivnosti in manipulativnosti. Če tega ne bomo naredili sami, nam bodo kazale pot težke življenjske preizkušnje in bolezen.

Horoskop nam torej pomaga razumeti, zakaj smo se znašli v določenem položaju in česa se v tej situaciji učimo. Tako postanejo vse situacije, tudi težke, globoko smiselne. Ko je naloga osvojena, potrebe po učenju oziroma po težki situaciji ni več. Če smo se naučili soočati z življenjskimi izzivi, in tega nas uči horoskop, potem nam tudi noben izziv ne predstavlja več grožnje, ki bi se ji želeli umakniti. Začenjamo razumeti, da je vse, kar se nam dogaja, za nas potrebno in smiselno, ker se na ta način učimo.

Pogost primer iz realnega življenja, ki naj to ponazori, je na primer menjavanje partnerjev. Ko se pojavi problem, se partnerja razideta in iščeta naprej – idealnega partnerja. Ta seveda ne obstaja. »Idealen« je prav ta, ki nas sooča z lastno ranljivostjo in stvarmi, ki jih ne obvladamo. Neodziven in neobziren partner nas morda uči postavljati lastne zahteve in jim slediti, obenem pa razviti večjo odpornost, neranljivost in neodvisnost od partnerja, na drugi strani pa uči neodzivnega partnerja prisluhniti in upoštevati drugega, saj bo sicer odnos razpadel. Če se želimo tem nalogam izogniti tako, da si poiščemo drugega partnerja, potem pri njem zelo pogosto ugotovimo, da je kljub navidezni popolni različnosti od predhodnega le-temu zelo podoben, oziroma, da nam je stopil na isti žulj. Samo da je tokrat privlačnost morda večja ali pa so razmere take, da je težje ali nemogoče oditi in smo prisiljeni ostati v odnosu in se učiti.

Horoskop nam na ta način pomaga videti, kje so konstruktivne poti učenja in soočanja in kaj vse je beg ali umik, ki pa nikoli ne more biti uspešen, ampak je lahko zgolj začasen in navidezno uspešen. Če je človeka na primer strah, lahko poskuša zbežati, kar pa bo njegov strah le še povečalo. Odrešilo in olajšanje prineslo mu bo samo sprejetje strašljive situacije in vstop vanjo.

Tudi vsa neprijetna čustva, ki se jim človek skuša izogniti – in horoskop kaže, s katerimi od njih se bo človek pogosteje soočal – so konec koncev le znaki, ki mu želijo pomagati na poti k večjemu miru in zadovoljstvu. Čustva so zemljevid, ki človeka vodi k njihovemu pravilemu zaznavanju in konstruktivnemu ravnanju z njimi, ne pa nekaj, kar bi želelo človeka obvladati in uničiti. Največ trpljenja in bolečine pride od zelo neživljenjske zahteve po zgolj pozitivnem in od pristranskega vrednotenja oziroma delitve na pozitivno in negativno. Ko se človek zakrči v NE žalosti, jezi ali obupu, boli še bolj. Če se sprosti in čustva sprejme, začno po naravni poti počasi izzvenevati. In tako izzveneva tudi bolečina, ki spremlja ta čustva.

Horoskop je daleč stran od naivnega iskanja navidezne tolažbe in obljubljanja boljših časov, zato da bi človek lahko preživel slabo sedanjost. Je inštrument ozaveščanja, iskanja poti predvsem do samega sebe, pa tudi do drugih.

Svojo nalogo vidim v tem, da ljudem pomagam na poti ozaveščanja in prevzemanja odgovornosti. Da jim pomagam razumeti, tudi s pomočjo astrologije, da v zunanjem svetu srečujejo zgolj tisto, kar nosijo v sebi, svoje lastne nerazrešene probleme (npr. zelo kritičen človek se srečuje s kritičnimi ljudmi in se pritožuje nad njimi). Pomembno je, da spoznajo, kje so vzvodi, s katerimi si lahko pomagajo. Oprijemališče za spremembe je vedno v človeku samem. Ko se mi spreminjamo, se spreminja svet okrog nas.

Zelo pomembno je ozaveščati duhovne vsebine o smislu življenja. Viktor Frankl se tega globoko zaveda in poudarja, da v zelo težkih življenjskih pogojih, na primer v koncentacijskem taborišču, preživi samo tisti, ki življenjski smisel ima; človek, ki življenjskemu smislu ne sledi, pa zboli. Astrološka psihosomatika slednje zelo jasno kaže. Določenim »napakam« ali raje »nepripravljenostim na učenje« sledijo določene zdravstvene težave.

Brez upoštevanja duhovnih dimenzij postane psihologija veda o človeku brez duše, taka pa ne more pomagati. Z duhovnimi dimenzijami seveda niso mišljene posebne sposobnosti nekaterih ljudi, tako imenovani sidhiji, ki se pojavijo na določeni stopnji duhovnega razvoja. Ti niso sami sebi namen in ljudem dostikrat bolj škodujejo kot koristijo, ker jih začno zlorabljati za moč in oblast nad drugimi ali za lastno poveličevanje. Rudolf Steiner je močno poudaril, da pomenijo pravo duhovnost in pravi duhovni razvoj tako preproste in v realnosti redko živete vrednote, kot so potrpežljivost, vztrajnost, iskrenost, predanost, notranji mir in vdano spoštovanje (ne ljudi, ampak Resnice in Spoznanja).

Psihološka astrologija je samo orodje, človeški odnos pa je tisti, ki zares pomaga in zdravi. Ta tudi pomaga človeku v stiski razumeti, da nas vsi mnogi neuspešni poskusi v življenju ne odvezujejo od dolžnosti poskusiti še naslednjič … in naslednjič … kolikorkrat je potrebno … Psiholog je lahko tisti, ki nudi človeku oporo na tej poti, dokler je to potrebno. Cilj pa je vedno: človekova samostojnost. Do nje človeku pomagamo na ta način, da ga sprejemamo. Zavračanje, obsojanje ali zahteve povečujejo strah in učvrščujejo obrambno držo, ki zavira razvoj. Sprejemanje omogoča, da se ljudje spreminjajo.

 

Viri:

  • Zapiski predavanj iz astrološke šole Viktorja Gerkmana, 1998 – 2001
  •  Viktor Gerkman, Astrologija, veda o značaju in usodi, Aura, Ljubljana, 1991
  • Michel Gauquelin, Kozmične ure, Od astrologije do moderne znanosti, Ganeš, Ljubljana, 1992
  • Rainer Öhlschleger, Iztočnice za interpretacijo horoskopa, Planeti, znamenja, hiše in aspekti, Samozaložba Irena Roglič Kononenko, Ljubljana, 1999
  • Viktor E. Frankl, Volja do smisla, Mohorjeva družba, Celje, 1994
  • Rudolf Steiner, Kako doseči spoznanja višjih svetov, Gnosis, Ljubljana, 2000
  • Edward Bach, Osvobodi se, Samozaložba Irena Roglič Kononenko, Ljubljana 2004
  •  Zoran Milivojević, Emocije, Psihoterapija i razumevanje emocija, Prometej, Novi Sad, 1993
  • Clarissa Pinkola Estés, Ženske, ki tečejo z volkovi, Miti in zgodbe o arhetipu Divje ženske, Založba Eno, Nova Gorica, 2003