Moč pozitivnega mišljenja


Naše odločitve, besede in dejanja imajo očiten učinek na okolico. Vendar so najbrž mnogi med vami opazili, da je lahko učinek misli, neizgovorjenih besed, neizgovorjenih čustev lahko še močnejši - pozitiven pri pozitivnih mislih ali negativen pri negativnem mišljenju in čustvovanju. Misli ne vplivajo samo na naše telo in na naše zdravje, ampak tudi na našo okolico, na ljudi, ki jih srečujemo in na dogodke, ki se nam dogajajo. Sam imam veliko osebnih izkušenj, ki mi potrjujejo, da moje mišljenje oblikuje mojo prihodnost.

V zadnjem času je vse več znanstvenih potrditev vpliva misli na dogodke. Vsak biolog ve, da je od njegovega razpoloženja odvisen izid poskusa, ki ga dela na celičnih kulturah, rastlinah ali živalih. Vendar poskusi potrjujejo, da misli vplivajo tudi na t.i. neživo naravo. Najbolj znani so poskusi skupine PEAR iz princetonske univerze v ZDA, ki so z večletnimi poskusi potrdili telepatski in telekinetični učinek, ki je neodvisen od razdalje. (Telepatija pomeni prenos misli na daljavo med dvema osebama, telekineza pa vpliv misli na daljavo ene osebe na nek fizikalni proces.)

Kvantna fizika je danes najpomembnejša, a hkrati najbolj nenavadna teorija, ki opisuje naravne zakone. Mnogi vrhunski fiziki, med katerimi so tudi Nobelovi nagrajenci, zagovarjajo razumevanje enačb kvantne fizike na tak način, da šele zavest ustvari realnost. Torej z našo zavestjo dobesedno ustvarjamo realnost.

V zadnjih nekaj letih je bilo opravljeno več znanstvenih raziskav, ki potrjujejo vpliv molitve na daljavo na zdravje pacientov. Te raziskave so izključile možnost sugestije (placeba, kot rečejo zdravniki), tako kot to počno pri testiranju novih zdravil. Rezultat teh raziskav dejansko pomeni, da zdravnik lahko namesto tablet predpiše pacientu, naj zdravilec moli za njegovo zdravje.

Moč transcedentalne meditacije so preverjali v nekaj sto raziskavah in so potrdili vpliv večjih skupin meditantov na okolico: v mestih, kjer so meditirali, se je zmanjšalo število obolelih, zmanjšalo se je število kriminalnih dejanj in celo število prometnih nesreč se je zmanjšalo. Rezultati, ki so jih dobili, so zelo težko sprejemljivi za tiste, ki verjamejo v materializem.

Materializem temelji na predpostavki, da je življenje nastalo po naključju, torej da nima globjega smisla in pomena. Ker nima globjega smisla, je edini smisel preživetje, kar pomeni, da etika in ekologija nista smiselni, ampak velja samo boj za preživetje, prekupčevalsko kompromisarstvo, nadvlada, profit. Vse to vodi v nasilje. Danes ta nivo zavesti pooseblja Bush - profit vojaške in naftne industrije za vsako ceno!

Po drugi strani pa nas vsi duhovni modreci in vse starodavne duhovne šole učijo, da življenje ni naključje, ampak je nastalo NA KLJUČ. Torej, da ima življenje globji smisel in namen, ki ga lahko dosežemo z razvijanjem etičnih in duhovnih vrednot. Te vrednote danes pooseblja npr. Dalaj Lama: ne glede na vse, kar se dogaja v fizičnem svetu, ostaja zvest principu nenasilja in duhovnih vrednot.

Če strnem vse povedano v en stavek:

Z močjo naših pozitivnih misli, z našimi molitvami in meditacijami lahko spodbudimo ljudi, da odprejo srca in postanejo bolj zaupljivi, bolj strpni, bolj pogumni biti iskren, bolj ljubeči in sočutni do vseh živih bitij ter bolj ponižni do narave in stvarstva.