VPLIV PROGRAMA UMETNOST ŽIVLJENJA NA BIOELEKTROMAGNETNO POLJE LJUDI


Umetnost življenja (The Art of Living) je program, ki ga učijo v več kot 90 državah po celem svetu pod okriljem organizacije The Art of Living Foundation in ga izvaja že več kot pol milijona ljudi. Narejenih je že veliko znanstvenih raziskav, ki potrjujejo učinkovitost tega programa. Ena takih raziskav je diplomska naloga Andreja Trampuža, ki je učinkovitost programa preverjal s Kirlianovo kamero.


PROGRAM UMETNOST ŽIVLJENJA

Program sestavljajo jogijske tehnike dihanja, telovadbe, pozornosti, sproščanja ter meditacije, terapije v obliki pogovorov,  učenje razumevanja in sprejemanja sebe in ljudi, ki jih vsakodnevno  srečujemo, tehnike soočanja s problemi, ki nas pestijo, ter razmišljanja o osnovnih vprašanjih, kot so: kaj je smisel (mojega) življenja, kaj nas v življenju osrečuje, kaj pričakujemo od sebe in od soljudi ipd.

Cilj programa je izboljšati kvaliteto življenja v smislu fizične kondicije kot tudi emocionalne, mentalne in psihosocialne stabilnosti ter harmonije. Redna vadba tehnik izboljša zdravje, kognitivne sposobnosti, poveča odpornost na stres in olajša odpravljanje posledic stresa, kar pripomore k bolj radostnemu življenju in boljšim medosebnim odnosom.

Program Umetnost življenja je izoblikoval Šri Šri Ravi Šankar,  modrec iz Indije, za katerega pravijo, da je razsvetljen.  Že kot štiriletni otrok je kazal nenavadne sposobnosti, kot npr. recitiranje svetih pesmi iz Ved, ki jih nikoli prej ni slišal, v jeziku, ki se ga nikoli prej ni učil. Ko ga je srečal Mahariši Maheš (ustanovitelj tehnike in šole Transcedentalne Meditacije, ki je danes svetovno gibanje), ga je prepoznal kot svetega otroka in ga je vzel k sebi v učenje. Pozneje je Šankar ustanovil The Art of Living Foundation, ki je prav tako preraslo v svetovno gibanje. Šankar (star je 44 let) sedaj potuje po celem svetu in širi svoje učenje.


PREVERJANJE VPLIVA PROGRAMA S POMOČJO KIRLIANOVE KAMERE

V okviru svoje diplomske naloge iz psihologije je Andrej Trampuž na Filozofski fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Velka Rusa in somentorstvom prof. dr. Igorja Kononenka izdelal študijo vpliva programa Umetnost življenja na bioelektromagnetno polje ljudi. Pri tem je uporabil rusko napravo Crown-TV, ki temelji na Kirlianovem efektu. O Kirlianovi kameri smo že pisali, zato samo na kratko ponovimo. Osnovna ideja Kirlianovega efekta je ustvariti  visokonapetostno elektromagnetno polje visoke frekvence, ki povzroči  ionizacijo plinov okoli ozemljenega objekta. Posledica ionizacije so emitirani fotoni, ki se posnamejo s fotografsko ploščo ali z video kamero. Takemu posnetku pravimo korona, ker prikazuje značilen obroč okoli posnetega objekta.

V diplomski nalogi je bila kamera uporabljena za merjenje bioelektromagnetnega polja (koron, aure) prstov ljudi pred in po uvodnem tečaju in pred in po dvournem (rednem tedenskem) srečanju. Poleg udeležencev tečaja oziroma rednega srečanja sta bili istočasno pomerjeni tudi kontrolni skupini ljudi, ki se tečaja oziroma srečanja niso udeležili. Posnete korone vseh desetih prstov so bile računalniško prevedene v numerične parametre, ki so bili za vsako meritev osebe povprečeni preko vseh desetih prstov. Zatem so bili podatki statistično obdelani. Preverjene so bile statistične pomembnosti razlik v parametrih med osebami v eksperimentalnih in kontrolnih skupinah.

Opravljene so bile tri študije:


UMETNOST ŽIVLJENJA V SLOVENIJI

V Sloveniji program Umetnost življenja izvaja Zavod za razvoj človekovih vrednot. Osnovna dejavnost zavoda je organizacija 6 dnevnih (22 urnih) uvodnih tečajev, kjer udeleženci spoznajo in vadijo prej omenjene tehnike. Poleg tega organizirajo tudi nadaljevalne tečaje, tečaje meditacije, predavanja ter enkrat na teden srečanja s skupinskim izvajanjem tehnik. Tečaje izvajajo za posameznike, skupine kot tudi za organizacije (med drugim za Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, Inštitut za rehabilitacijo Republike Slovenije itd.). Tečaji se prirejajo tudi za skupine ljudi s specifičnimi težavami, npr. različne bolezni (rak, multipla skleroza, AIDS, psihične motnje itd.), za otroke in najstnike (program je pri Ministrstvu za šolstvo Republike Slovenije na spisku izbirnih vsebin za srednješolce), za vodstvene delavce, študente, zapornike, mlade prestopnike, policaje itd.

V svetu je bilo narejenih kar nekaj študij, ki so pokazale učinkovitost programa Umetnost življenja pri rehabilitaciji različnih bolnikov. Še posebej učinkovit se je program pokazal pri zdravljenju depresije. Najbolj razveseljujoče pa je, da so bili rezultati dolgotrajni - pacienti so ostali stabilni tudi tri mesece po rehabilitaciji.   Primerjava s klasičnim zdravljenjem z zdravili in elektrošoki je pokazala, da je program Umetnost življenja vsaj toliko učinkovit.

Ena študija je bila narejena na Inštitutu za rehabilitacijo Republike Slovenije. Preverjali so efekt programa pri pacientih z multiplo sklerozo. Parametri, ki so jih spremljali pri pacientih, so se s pomočjo tehnik dihanja pomembno izboljšali, čeprav so se tehnike izvajale le kratek čas. Izboljšala se je zmožnost hoje ter različni parametri zmožnosti dihanja. Pričakujejo, da se bodo prednosti programa odražile še močneje z daljšim izvajanjem programa.

Pred kratkim sva se skupaj z ženo udeležila uvodnega tečaja  in sva bila oba navdušena. Sedaj vsak dan uporabljava tehnike dihanja, ki nama obema pomagata k večji sproščenosti, vitalnosti in dobremu počutju. Pred tem tečajem sva preizkusila in se učila že mnogih alternativnih tehnik (bioenergija, masaža, radiestezija, meditacija, aspektika, zdravljenje z zvokom, kineziološko diagnosticiranje in zdravljenje z esencami, reiki, psihološka astrologija, tibetanske vaje) in nama je vsaka od tehnik tudi veliko prinesla. S tem hočem povedati, da nama je kljub izkušnjam na različnih področjih tečaj Umetnost življenja prinesel ogromno novega in koristnega.

Tečaj Umetnost življenja je zaokrožen in praktičen program, primeren skoraj za vsakogar (pri nekaterih težjih oblikah psihičnih in srčnih bolezni je potrebna individualna predpriprava). Za mlajše od 18 let se izvajajo posebni programi. Tehnike so primerne za preventivo in za rehabilitacijo, pri čemer velja, da so tehnike poceni, neinvazivne, holistične in preproste za učenje in uporabo. Izvajanje tehnik izboljša zdravje in splošno počutje ter na splošno izboljša kvaliteto življenja. Za informacije o tečajih v Sloveniji se lahko obrnete na Andreja Trampuža (tel. 041-791345; e-naslov: andrej.trampuz@siol.net).