Kada sam zaista počeo da volim sebe...

 

Kada sam zaista počeo da volim sebe,
shvatio sam da sam uvek i u svakoj prilici
na pravom mestu i u pravo vreme,
i da je sve što se dešava ispravno –
od tada pa nadalje mogao sam da budem miran.
Danas znam da se to zove POVERENJE.

 

Kada sam zaista počeo da volim sebe,
mogao sam da spoznam da su emocionalni bol i patnja
za mene samo upozorenja da živim suprotno svojoj istini.
Danas znam da se to zove BITI AUTENTIČAN.

 

Kada sam zaista počeo da volim sebe,
prestao sam da žudim za nekim drugim životom
i mogao sam da vidim da je sve oko mene bilo poziv na rast
Danas znam da se to zove ZRELOST.

 

Kada sam zaista počeo da volim sebe,
prestao sam da sebi kradem svoje slobodno vreme,
i prestao sam da dalje
pravim grandiozne projekte za budućnost.
Danas radim samo ono što mi čini zadovoljstvo i radost,
ono što volim i što
čini da se moje srce smeje,
na moj  sopstveni način i u  mom ličnom tempu.
Danas znam da se to zove ČASTITOST.

 

Kada sam zaista počeo da volim sebe,
oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene,
od jela, ljudi, stvari, situacija
i od svega što me je uvek ponovo odvlačilo naniže, dalje od mene samog
U početku sam to zvao „zdravi egoizam“,
ali danas znam da je to „LJUBAV PREMA SAMOM SEBI.

 

Kada sam zaista počeo da volim sebe,
prestao sam da želim da sam uvek u pravu,
tako sam manje grešio.
Danas sam shvatio da se to zove SKRU
ŠENOST.

 

Kada sam zaista počeo da volim sebe,
odrekao sam se toga da živim i dalje u prošlosti
i da se brinem za svoju budućnost.
Sada živim još samo u ovom trenutku u kom SVE počinje

Tako živim danas svaki dan i zovem to „SVESNOST“.

 

Kada sam zaista počeo da volim sebe,
spoznao sam da od svojih misli mogu da se razbolim i budem bedan.
Kada sam pak zatražio natrag snage svoga srca,
razum je dobio važnog partnera.
Ovu vezu zovem danas „MUDROST SRCA“.

 

Ne treba dalje da se plašimo rasprava,
konflikata i problema sa samim sobom i sa drugima,
jer se čak i zvezde ponekad sudare
i nastaju novi svetovi.
Danas znam: TO JE ŽIVOT!

 

 

 

(Čarli Čaplin na svom 70. rođendanu 16. aprila 1959. godine)