Obstoj človeške vrste ima svoj namen!


Dobro je tisto, kar je v skladu z izpolnjevanjem namena človeškega obstoja!


Človek je ustvarjen tako, da ne obstaja možnost, da se namen obstoja človeške vrste ne uresniči.


Čeprav je namen obstoja človeške vrste opredeljen in ni možno, da se ne bi uresničil, ima človek vseeno svobodo delovanja in odločanja, ker se namen človeškega obstoja lahko uresniči samo s človeškim svobodnim in ustvarjalnim delovanjem.