KAKO VIDIMO IN BEREMO AVRO?


Duh spreminja materijo

V davni preteklosti je na tisoče ljudi videlo žarenje avre okoli duhovno visoko napredovalih posameznikov. Znane so slike verskih mož, na primer Mojzesa, Bude ali Kristusa, ki so vse upodabljali s sijem, z avro okrog glave in tako se zdi povsem utemeljena domneva, da so dolga tisočletja ljudje na Zemlji zmogli videti in brati avro. Avro pa lahko vidite tudi vi. To se lahko naučite s pomočjo knjžice avstralskega avtorja Dr. Tom J. Chalka - Kako vidimo, beremo in izboljšamo avro. Torej se naučimo videti avro in iz njene podobe sklepati na značaj sogovornika, pa na bolezen itd. Iz te knjige povzemamo pričujoči članek.


Kaj je avra?

Vse v vesoljstvu je le nihanje - ciklično spreminjanje energije. Vsak atom, vsak del atoma, vsak elektron, vsak elementarni "delec" in celo naše misli in zavest so le nihanja. Obstaja veliko vrst nihanj. Nekatera so znana, druga še niso odkrita. Avro lahko opredelimo kot nihanje, ki obdaja vsak snovni predmet. Takšna opredelitev zadošča za branje aver, pod pogojem, da se izurimo za videnje avrinih nihanj ali imamo opremo, ki jih lahko zazna. Avra okrog živih (zavestnih) bitij (ljudi, rastlin...) se v času spreminja, včasih zelo hitro, zelo podobno kot plamen ali vroč zrak okrog vročega predmeta. Avra okrog neživih stvari (kamnov, kristalov, vode...) je praviloma stalna in jo je mogoče spremeniti samo s posameznikovim zavestnim prizadevanjem. Po takšnem prizadevanju pa znova ostane nespremenljiva.

Ti dejstvi so povsem nedvomno potrdili znanstveniki v Rusiji, ki že 50 let uporabljajo Kirlianov učinek. Avro okrog človeka deloma sestavlja elektromagnetno sevanje, ki sega od mikrovalov prek infrardečih žarkov do ultravijolične (UV) svetlobe. Nizkofrekvenčni mikrovalovi in infrardeči del spektra (telesna toplota) so po vsem sodeč povezani z nižjimi ravnmi telesnega delovanja (zgradbo DNA, presnovo, obtokom itd.), visokofrekvenčni del (UV sevanje) pa je bolj v zvezi z zavestnimi dejavnostmi, naprimer z mišljenjem, ustvarjalnostjo, namerami, občutkom za humor in čustvi. Ruski znanstveniki so odkrili, da je z vplivom na mikrovalovno avro dedne snovi DNA le-to mogoče spreminjati, zdraviti in pomladiti. Ultravijolični del je zelo pomemben, vendar v največji meri še neraziskan. Del  energije naše avre pa je vrsta nihanja, ki ga na Zemlji še ne moremo opredeliti. Kljub temu pa se lahko naučimo avro opazovati z očmi kot vidno zaznavo.  Kako? Da bi odgovorili na to vprašanje, moramo vedeti nekaj temeljnih stvari o delovanju oči in o tem, kako izboljšamo svoje zaznavanje.

Po določenem urjenju in vajah lahko skoraj vsakdo zaznava avrine barve. Zavedati pa se je treba, da bodo nekateri ljudje videli avre mnogo podrobneje kot drugi, pač zaradi svoje individualne nadarjenosti. To je podobno kot pri glasbi: skoraj vsak človek se lahko nauči igrati klavir do določene mere, le redki pa postanejo veliki pianistični virtuozi.


Avra vode

Ena najzanimivejših raziskovalnih smeri je danes preučevanje avre in bioenergijske zgradbe vode. To raziskovanje vodi v Rusiji vodilni znanstvenikov na tem področju, prof. Konstantina Korotkova iz St. Petersburga. Na sliki na naslednji strani sta prikazani podobi Kirlianove avre dveh - na videz enakih - kapljic vode. Leva prikazuje avrična nihanja okoli kapljice navadne vode, desna pa je prikaz avre okoli kapljice, napolnjene z več minutami zavestne koncentracije. Razlika v bioenergijskem siju je dramatična: bionapolnjena voda ima več kot 30-krat močnejše avrično nihanje ter močno spremenjene fizikalne in biološke lastnosti. Sodobna fizika ne zna pojasniti prikazane spremembe v siju vode, ki je - v bistvu - zgolj fizikalno dogajanje, povezano z razelektritvijo v zraku okrog kapljice. Glavni razlog za to je, da velika večina "znanstvenikov" pri svojem dojemanju resničnosti povsem zanemarja našo zavest. Prof. Korotkov pravi, da povečanja avre okrog kapljice vode ne moremo razložiti, ne da bi upoštevali energijo in nihanje naše zavesti. Poskusi z avro vode so jasen in nesporen dokaz, da lahko človeški duh - če je ustrezno izurjen - dejansko spreminja materijo.

Sposobnost vode, da si "zapomni" zavestne informacije, je izredno pomembna - in begajoča - za naše razmišljanje. Voda ni le glavna sestavina hrane, ki jo uživamo, ampak predstavlja tudi več kot 70 odstotkov našega telesa. Nič čudnega torej, da lahko naša zavest in zmožnost koncentracije v veliki meri vplivata na naše telesno blagostanje in počutje. Pozneje bomo predstavili nekaj primerov, ki kažejo, kako dramatično lahko mentalne vaje spremenijo človeško avro in pospešijo samozdravljenje. Zelo mogoče je tudi, da je najgloblja skrivnost življenja zelo tesno povezana z zmožnostjo vode za shranjevanje in obnavljanje zavestnih informacij. Davne pripovedke o "živi" ali "blagoslovljeni" vodi s čudežnimi lastnostmi imajo morda trdno znanstveno podlago, če upoštevamo novoodkrite skrivnosti o vodi.

Zelo dobra novica je, da lahko takšno vodo v resnici izdelamo - tukaj in zdaj - njeno avro pa lahko opazujemo in preučujemo z napravami, ki izkoriščajo Kirlianov učinek. Čeprav je polnjenje vode z zavestno koncentracijo najspektakularnejše, kadar ga opravljajo posebej vešči posamezniki, na primer veliki duhovni zdravilci, je čisto mogoče, da se bomo tega že kmalu mnogi naučili. Kajti zdaj vemo, da je mogoče.


Čemu potrebujemo gledanje aver?

Barve avre, zlasti okrog glave in nad njo, imajo zelo poseben pomen. Z opazovanjem posameznikove avre lahko dejansko vidimo njegove misli, preden jih slišimo izrečene. Če se misli, ki se kažejo skozi avro, ne skladajo oziroma ujemajo s tistim, kar človek reče, lahko resnično vidimo vsako laž. Nihče nam ne more neopazno lagati v obraz. Avre ni mogoče potvarjati. Avra vsakomur kaže našo Pravo naravo in namene. Avra je poleg tega tudi naš duhovni podpis, duhovna izkaznica. Če zagledamo osebo z bistro, čisto avro, smo lahko prepričani, da je ta oseba dobra in duhovno napredovala, četudi je skromna in se tega morda sploh ne zaveda. Če pa vidimo človeka s sivo ali temno avro, smo lahko prepričani, da ima zle namene ali temno plat osebnosti, ne glede na to, kako prijeten, zgovoren, uglajen, negovan in lep je njen videz. Naša avra vsebuje tudi pravo bogastvo informacij o našem zdravju. Z branjem avre lahko razberemo in prepoznamo nepravilnosti telesnega delovanja (ki jim pravimo tudi "bolezni") že dolgo prej, preden se pokažejo njihovi telesni simptomi. Poleg tega se lahko z uravnavanjem avre dejansko ozdravimo sami.


Avra na ogled

Avra nam kaže našo Pravo naravo v vsakem posameznem trenutku. Opazovanje svoje avre v zrcalu je zelo globoko doživetje: jasno lahko vidimo svojo Naravo in svoje močne točke. Gledamo lahko tudi svoj duhovni razvoj in si celo prizadevamo, da bi okrepili lastni rumeni sij okrog glave.

Ko se boste naučili videti in prebirati svojo avro, se vam bodo prebiranje horoskopov, obisk pri jasnovidki in kar je še podobnega, zdeli izguba časa in denarja.


"Kamere" za avro

Na skoraj vsakem večjem newagevskem srečanju lahko najdete trgovsko nastrojene ljudi, ki vam bodo hoteli izvabiti denar, da bodo "fotografirali vašo avro". Večina "kamer za avro", ki naredijo takšne fotografije, uporablja fotografske trike, ki ustvarijo iluzijo avre. Gre za polprevodniške svetlobne vire (diode), ki so nameščeni v notranjosti fotoaparata in od tam dodatno osvetlijo film.

Barvo ponavadi nastavi preprosta meritev kožne upornosti, ki je povezana s človekovim trenutnim čustvenim stanjem (detektorji laži, ki ravno tako temeljijo na merjenju kožne upornosti, so v uporabi že vsaj 60 let), vendar dobljena barva nima nobene zveze z dejansko barvo avre. Rezultat je rahlo preeksponirana fotomontaža vaše slike s svetlobo iz diode, kar da končni posnetek. Oblika tako dobljene "iluzije avre" je praviloma nespremenljiva, stalna, zaradi stalne nameščenosti diode v fotoaparatu. Vsaka kamera, ki daje preeksponirane slike obraza in "avre" približno enake velikosti, je zelo sumljiva. Resnična avra okrog nas se nenehno spreminja, podobno kot plamen ali vroč zrak, in nikoli ni gladke, pravilne oblike.

Velikost, oblika in barvna vsebina avre se na primer dramatično razlikujejo med bolnim človekom, naravnim zdravilcem ali duhovno visoko napredovalim posameznikom. To se lahko naučimo - in bi se morali naučiti - videti z lastnimi očmi. Žal sta zaslužkarstvo in dezinformiranje zelo razširjena, tehnična "čuda", ki pa na ljudi še vedno naredijo vtis, ne da bi se vprašali, kako v resnici delujejo.


Kirlianova tehnologija

Trenutno je edini način na svetu, ki omogoča beleženje majhnih fragmentov naših avričnih vibracij, Kirlianova tehnologija. Čeprav je pojav telesnega "žarenja", ki se pojavlja v določenih okoliščinah, odkril Nikola Tesla že pred 100 leti, sta tehniko za slikanje tega žarenja razvila zakonca Kirlian v Rusiji tik pred drugo svetovno vojno. Poskusil bom načela Kirlianovega učinka pojasniti v nekaj besedah.

Če želite zabeležiti naravno nihanje okrog telesa (naprimer vidno in UV avro), potrebujete spodbudo. Doseči jo je mogoče s kratkimi, mikrosekundnimi impulzi visokoenergijske voltaže in snemanjem vidnega in UV odziva, ki traja mnogo milisekund ali celo sekund. Spomnimo se, da naše telo tvori statično elektriko, ki jo naravno razelektrimo, ko se dotaknemo ozemljenih predmetov. Zadnjih nekaj desetletij so številni ruski znanstveniki (fiziki, biofiziki, biologi, zdravniki, sodni medicinci in drugi) namenili Kirlianovemu učinku veliko pozornosti in so razvili zahtevne aplikacije.


Kirlianove naprave

Danes je zmožnost Kirlianovih naprav omejena na slikanje aver okrog konic prstov, predvsem zaradi varnosti v zvezi z visokimi napetostmi. Najbolj visokorazvite naprave, na primer naprava Crown TV, ki so jo v St. Petersburgu razvili prof. Konstantin Korotkov in njegova skupina leta 1996 (takšno napravo so lani v študijske namene postavili v laboratorij ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko, kjer že teče vrsta poskusov, h katerim vabijo tudi vse tiste, ki jih to področje zanima, predvsem pa zdravnike, op. urednika) ne uporabljajo filma, temveč računalniško vodeno polje CCD z optičnimi vlakni in omogočajo prikaz avre v realnem času. Za zdaj zmorejo beležiti le intezitetno distribucijo avre. Dejanska barva avre ni na voljo, toda intenzitetne karte avre ponavadi umetno "obarvajo", da prikažejo "vroče" in "hladne" točke.

Večino tistih, ki se danes ukvarjajo s kirliansko opremo, skrajno privlačijo možnosti njene uporabe v medicinski diagnostiki. V Rusiji znanstveniki uporabljajo Kirlianove naprave tudi za urjenje telepatskega komuniciranja, ločevanje pravih naravnih zdravilcev od šarlatanov, raziskovanje zavesti in njenega vpliva na materijo, odkrivanje talentov pri majhnih otrocih, preučevanje zavestne dejavnosti po smrti in še na drugih področjih. Odkritij prof. Korotkova je, da se avra spreminja še skoraj natančno 72 ur po telesni smrti, kar nakazuje zavestno dejavnost duha v tem času.


Kirlianova diagnostika

Vsak organ in vsaka funkcija v duševno-telesnem sistemu ima svojo natančno odslikavo v avri (imenovani tudi bioenergijsko polje) okoli nas. Dobro je znano, da je vsakega človeka mogoče identificirati s pomočjo drobnega vzorca tkiva ali prstnega odtisa. DNA v vsaki telesni celici nosi informacije o našem celotnem telesu. Podobno je, če zabeležimo dovolj fragmentov človekove avre s pomočjo naprav, ki izkoriščajo Kirlianov učinek: dobili bomo obilje informacij o delovanju celotnega duševno-telesnega sistema.

Raziskave, ki jih je v zadnjih 20 letih opravil prof. Korotkov s sodelavci, so povsem nesporno potrdile, da posnetek razporeditve bioenergijskega polja okrog prstov obeh rok zagotavlja izredno poglobljene informacije o posameznikovem zdravju. Še več: zmožnost za razbiranje razporeditve bioenergijskega polja (avre) okrog prstov je izredno učinkovit način za odkrivanje težav in funkcijskih motenj različnih organov in telesnih sistemov veliko prej, preden se pokažejo telesni simptomi. Kirlianovo diagnostiko na temelju prstne avre so razvili in preverili v intenzivnem 20-letnem raziskovanju skupine znanstvenikov. Slika prikazuje avro okrog jagodic prstov, opremljena pa je s poenostavljeno diagnostično shemo, ki temelji na knjigi prof. Korotkova.

Za branje aver potrebujemo veliko znanja. V nadaljevanju bom poskusil predstaviti kratek povzetek svojega razumevanja Kirlianove avrične diagnostike, ki pa je omejeno. Splošno rečeno vsaka prekinitev oziroma zev, čezmerna intenzivnost ali neobičajen vzorec bioenergijskega polja okrog katerega koli prsta (ali kjer koli drugje okrog telesa) nakazuje nepravilno delovanje ustreznega organa, ki ni v sozvočju z duševno-telesnim sistemom. Zlasti "zevi" ali "praznine" v bioenergijskem polju (avri) in oddeljena območja tega polja naznanjajo težave ali možne težave. Zelo posplošeno je mogoče reči, da se zdravo, harmonično delovanje duševno-telesnega sistema kaže v pravilni razporeditvi bioenergijskega polja okrog prstov, brez "zevov", oddeljenih območij ali hitrih sprememb intenzivnosti ali oblike.